2015-2016: Leef-je- geloof-avond, triniteit, Conscribo en vrije-geest- avond

  • Gepost op: 17 January 2017
  • Door: Janike

Na het lustrumjaar begon de VGSN aan een nieuwe periode, onder leiding van de vier enthousiaste senatoren van senaat Van de Geest:

Praeses - Tim van de Geest

Abactis - Rianne Meijer

Thesaurier: Daan Beudeker

Assessor: Martine van Hemmen

Senaat Van de Geest had als lijfspreuk 'Daadkrachtig en onbevreesd'. De visie die zij op de VGSN-TQ had, bestond uit trots zijn op de VGSN-TQ en haar leden, zoals naar voren komt in ons verenigingslied ('En vol trots en eer dat ik daar lid van ben'.)

Leef-je- geloof-avond

In oktober was de hele vereniging praktisch met haar geloof bezig door anderen te helpen. Via Stichting Present vonden er verschillende activiteiten plaats, zoals verven, een bingo verzorgen spelletjes spelen.

Triniteit

Ook nieuw dit jaar was de triniteit: drie avonden over hetzelfde onderwerp om er diep op in te kunnen gaan. Het thema was stress en dat werd uitgediept door middel van een wetenschappelijke lezing, een toerustingsavond en een kringavond.

Promotie

Dit jaar is er aan de promotieweg van de VGSN-TQ getimmerd door een nieuwe commissie in te stellen, genaamd de promocie. Zij hebben tijdens de introweek van de Radboud Universiteit hard gepr'd om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten. Daarnaast is er een promotieplan opgesteld en heeft de vereniging een mooie nieuwe website gekregen.

Alv

Er is veel geëxperimenteerd met de vorm van de alv. Zo is er een informatieve vragenronde ingevoerd en gaven senatoren in dialoogvorm antwoord op vragen vanuit de vereniging. Ook was de letterlijke vorm van de alv vanaf de december-alv anders dan voorgaande jaren.

Conscribo

Voor het eerst heeft de thesaurier dit jaar gebruik gemaakt van een nieuw boekhoudsysteem, genaamd Conscribo. Dit systeem is minder foutgevoelig en bespaart veel tijd ten opzichte van Excel.

Man-/vrouwverhouding

Er is veel gediscussieerd over de man-/vrouwverhouding binnen de vereniging. De VGSN bestond dit jaar voor het overgrote deel uit vrouwen. Uit voorzorg voor de toekomst is er door de senaat een handremvoorstel ingediend met een eventuele vrouwenstop. Dit bleek niet de juiste koers voor de vereniging te zijn en het voorstel is ingetrokken.

Vrije-geest- avond

Voor deze avond konden VGSN'ers ideeën indienen om iets te doen dat ze altijd al met de VGSN hadden willen doen. Het winnende idee was het Wikipediaspel. De opdracht was om zo snel mogelijk van de ene naar de andere pagina te komen, enkel door op linkjes op de pagina te komen. Voor de overige ideeën, zie dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?....

Feitjes uit 2015-2016:

- De VGSN kreeg er een grote enthousiaste jaargroep van maar liefst zeventien leden bij, genaamd T.A.N.Q. Zij organiseerden in januari een leuke eerstejaarsactiviteit. In mei had de senaat een gezellig diner met de eerstejaars, genaamd het sjaarsdiner.
- De VGSN heeft samen met NSN een lustrumfeest georganiseerd ter ere van het vierde lustrum van CSN.
- Er is binnen VGS-Nederland veel nagedacht over het gereformeerde karakter van VGS.
- De senaat heeft bijna maandelijks tijdens SooS op de bar het clublied van N.E.C. gezongen, omdat N.E.C. buitengewoon goed presteerde. De hele vereniging kan het vanaf nu meezingen.
- Er vond een amicaal feest plaats op een vrijdag (Only in Russia), waar erg veel amicalen waren.
- In april was er een interessedagje voor iedereen die interesse had om in de toekomst senator te worden.
- Schatkamers werden dit jaar ingericht voor de hele vereniging. We hebben gesproken over diverse kerken waar VGSN'ers naartoe gaan, de omgang met alcohol en de aanwezigheid op VGSN-activiteiten.
- Vanaf heden bestaat de datageest: een online database met allerlei Bijbelstudies voor kring.
- Dit jaar had de VGSN weer een verenigingsvis, genaamd Micha Evenaar (een anagram van Erica Haveman, de gulle geefster). Ook kreeg hij gezelschap van een vis van Karpe Noktem. Beide vissen overleefden het jaar niet.